Jak każda pielęgniarka (zainteresowana rozwojem zawodowym) należę do różnych grup wspierających się wiedzą pielęgniarek. Dzięki temu jestem na bieżąco z wieloma tematami, z kręgu moich zainteresowań zawodowych.

Tym razem polecam Wam dołączenie do grupy – Recepty, pielęgniarki i położne LINK.

Administrator grupy Jerzy Krukowski bardzo dba o jej przejrzystość i co najważniejsze dzieli się z grupowiczami różnymi informacjami, które udaje mu się uzyskać od różnych instancji. Panuje tam porządek, grupowicze mogą liczyć na liczne merytoryczne rady i informacje. Grupa podzielona jest na kilkanaście modułów, co ułatwia wyszukiwanie istotnych treści.

Skoro już jesteśmy na etapie ważnych treści, to publikuję odpowiedź Radcy Prawnego OIPiP w Gdańsku p. Marzenny Przytocka-Należyty, na pytanie które zadał Jerzy:

Jerzy Krukowski:


Czy pielęgniarka mająca praktykę zawodową  (indywidualną praktykę) udzielając jednorazowo porady w domu pacjenta, oprócz historii zdrowia i choroby, ma obowiązek w tym przypadku, prowadzić jeszcze dokumentację w formie karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego oraz karty wizyty patronażowej dla tego pacjenta?

Radca Prawny OIPiP w Gdańsku p. Marzenna Przytocka-Należyty

Informuję, iż z dniem 14 kwietnia 2020 r. utraciło moc obowiązujące  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zm.).

Z dniem 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2020 r. poz. 666) LINK.

Prawodawca  kwestię, o którą pyta Pan zapisał w cytowanym wyżej rozporządzeniu w następujący sposób :

Rozdział 4

Dokumentacja pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej

§ 56.

1. Pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, z wyłączeniem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, prowadzi dokumentację indywidualną:

1)wewnętrzną w formie:

a)historii zdrowia i choroby,

b)karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego,

c)karty wizyty patronażowej;

2)zewnętrzną w formie opinii, zaświadczenia, orzeczenia, skierowania na badania diagnostyczne oraz innych dokumentów o podobnym charakterze i przeznaczeniu, sporządzanych na wniosek pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów.

2.Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład albo indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład dokonuje wpisów w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy, w sposób określony w rozdziale 2.

Również Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych udzieliło odpowiedzi na pytanie.

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Greta Kanownik, wyjaśnia:

Kwestie związane z rodzajem dokumentacji medycznej zostały uregulowane w wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666).

Zgodnie z § 56 pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej, z wyłączeniem wykonywania indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, prowadzi dokumentację indywidualną:

1) wewnętrzną w formie:

a) historii zdrowia i choroby,

 b) karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego,

c) karty wizyty patronażowej;

Jednocześnie należy wskazać na § 58, który stanowi, iż historię zdrowia i choroby, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy. Ponadto prowadząc dokumentację medyczną należy mieć na uwadze zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych. Karta wizyty patronażowej jest dedykowana określonej grupie świadczeniobiorców, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736).

Oryginalne pismo z odpowiedzią MZ Departament Pielęgniarek i Położnych:

Zachęcam, dołączcie do grupy, RECEPTY, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE LINK jeśli jesteści zainteresowani taką tematyką. Od siebie dodam, że wszyscy członkowie są bardzo aktywni i otwarci na dyskusję pod okiem mentora Jerzego Krukowskiego.

Jeśli intresuje Was więcej grup o tej tematyce, to polecam Recepty pielęgniarskie – pytania i odpowiedzi LINK

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *