Dziś zbiegły się dwa święta istotne dla pracowników ochrony zdrowia. 7 kwietnia obchodzimy Dzień Pracownika Służby (dziś Ochrony) Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. Obydwa święta, to wyrazy uznania dla pracowników w tym sektorze, podziękowanie za trud pracy, który sukcesywnie owocuje.

Dzisiejszy wpis poświęcam oczywiście każdemu z zawodów z sektoru ochrony zdrowia, bowiem każdy z nich odgrywa szczególną i niepowtarzalną rolę. Jednak szczególną uwagę, wyrazy uznania kieruję do swojej grupy zawodowej – Pielęgniarek i Pielęgniarzy.

To dzięki Wam Kochani, dzięki trudom każdego dnia, tak wielu pacjentów zawdzięcza lepszy komfort życia. Nie boję się głośno powiedzieć. Tak dzięki rozwoju pielęgniarstwa, progresowi jaki narzuca rynek śmiem twierdzić, że kadra pielęgniarska to silny a przede wszystkim wykwalifikowany zespół. Razem możemy wiele i więcej. Nie bójmy się sięgać po to co się nam należy! Ceńmy, darzmy szacunkiem i zaufaniem siebie, swoich współpracowników – koleżanki i kolegów, bądźmy solidarnym zespołem, który się wspiera, cieszy z sukcesów, chce i idzie do przodu!

Przygotowałam dla Was zbiór motywacyjnych sentencji, które śledzicie w każdym z wpisów. Warto je przypomnieć, bowiem mówią o naszej tożsamości zawodowej, osiągnięciach, pokazują głębie zawodu!

Oto ona tzw. bomba motywacyjna, gdyby ktoś próbował podciąć Ci skrzydła, Ty pamiętaj, że:

Pielęgniarka to:

„odkrywca, wielki rycerz i artysta, która pochyla się każdego dnia nad łóżkiem chorego, pomaga znosić cierpienie, ból i lęk, pomaga wyzdrowieć i co najtrudniejsze – umrzeć. Ostatni w sięganiu po uznanie i zaszczyty, ale pierwsi przy pacjencie, słabo wynagradzani ale pracowici i rzetelni w realizacji obowiązków, często kosztem własnego zdrowia i życia osobistego, podnoszący swoje kwalifikacje nierzadko na własny koszt i we własnym czasie wolnym”

Zmienia się rzeczywistość, w której pielęgniarka pełni swoje funkcje zawodowe, zmienia się więc i sam zawód. Wcześniej postrzegana jako służba pacjentowi, podległa lekarzowi, kojarzona z misją i powołaniem.

Dziś członek zespołu terapeutycznego w ochronie zdrowia, która dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu ma ogromny wkład w proces leczniczo – pielęgnacyjny chorego.

Każda Pielęgniarka i Pielęgniarz wie, że:

Świadomość i znajomość własnych korzeni to powód do dumy, który niesie korzyści  na kształtowanie tożsamości zawodowej, wzmacnia poczucie więzi i stymuluje do wzrostu poczucia wartości, co z kolei jest  istotnym elementem budowania lepszego wizerunku współczesnej pielęgniarki, wzmacniania prestiżu zawodowego i pozycji społecznej.

Pielęgniarki, Pielęgniarze znają składowe swojej mocy: wyobraźnia, wola, samoświadomość, sumienie, poczucie własnej wartości, indywidualne talenty, pozytywne skłonności i wzorce, wsparcie od rodziny ale także instynkt samorealizacji.

Bowiem człowiek sukcesu zna siebie, wie kim jest, nie udaje kogoś innego, wie w czym jest wyjątkowy, w czym potrzebuje wsparcia, kto go motywuje i daje siłę,  by robić to, co kocha i dla tych co kocha.

Dziś śmiało można stwierdzić, że model osobowy współczesnego pielęgniarstwa nie zatraca swoich korzeni, lecz wręcz czerpie z nich najważniejsze zasady, cechy które codziennie stosuje w pracy zawodowej z drugim człowiekiem. Przed pielęgniarstwem otwierają się coraz to nowe ścieżki rozwoju, pięknem jest jednak nie zatracanie podstawowych wartości: profesjonalizmu, charyzmy z działaniu oraz poszanowania dla drugiego człowieka i jego godności.

Wszystkiego najlepszego!

Pielęgniarki/rze pełnią też istotną rolę w procesie profilaktyki  i edukacji zdrowotnej, dlatego też dziś korzystając z okazji przypominam o Światowym Dniu Zdrowia.

W tym roku tematem przewodnim jest Depresja, która zbiera coraz to większe plony na  świecie. Dotyczy ogromnej liczby populacji na całym globie. Obecnie ze statystyk WHO uzyskuje się informację, że depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny, zaburza życie ludzi na świecie, a do 2020 roku będzie już na drugim miejscu. Bądźmy czujni, dbajmy o siebie i swoich bliskich!

W załączniku odsyłam Wam do cennych materiałów opracowanych na potrzeby tegorocznej kampanii. Warto się z nimi zapoznać!

  1. Światowy Dzień Zdrowia 2017 – Depresja.
  2. Depresja – czy swój początek ma w jelitach. Pielęgniarką Być

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *