By pokonać brak wiedzy w społeczeństwie oraz nieadekwatne systemy pomocy konieczne jest zainteresowanie całego świata. Przyszłość dziecka z autyzmem zależy od tego, co jest teraz. Niech miłość rodziców w połączeniu z wsparciem terapeutycznym, zrozumieniem wychowawców dadzą większe szanse na złagodzenie objawów autyzmu. Należy pamiętać, że wczesna interwencja może pomóc osobom z autyzmem, dzięki czemu w konsekwencji osiągną znaczny postęp w rozwijaniu swoich umiejętności. Niech pasja, wiara, optymizm, entuzjazm, ciepło, współprzeżywanie, doza cierpliwości i zrozumienie towarzyszą podczas współpracy.

SKORUPA AUTYZMU:

Autyzm (z greckiego autos) jest zaburzeniem neurorozwojowym, zaliczany do grupy chorób określanych jako całościowe zaburzenia rozwojowe.

Autyzm w rozumieniu jako choroba charakteryzuje się:

 • głębokim wycofaniem się,
 • ograniczaniem wręcz unikaniem kontaktów społecznych
 • obsesyjnym pragnieniem stałości,
 • brakiem związków uczuciowych z innymi ludźmi nawet z rodziną, najbliższymi,
 • specyficznymi problemami w zakresie komunikacji

Autos w rozumieniu jako symptom spotykamy w postaci zachowań autystycznych u osób z zaburzeniami:

 • zespół Aspergera,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zespół Reta,
 • schizofrenią,
 • epilepsją.

Przez wiele lat traktowano autyzm jako jednorodny zespół chorobowy nic bardziej mylnego. Spójrzmy jak na wielu obszarach funkcjonowania spotykamy cechy autyzmu. 

Kliknij tu! TABELA AUTYZM

Dane statystyczne mówią, że:

Źródło: Dziecko z autyzmem, dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce 2016 

Leczenie:

Leczenie powinno mieć charakter wielodyscyplinarny uwzględniający  podejście behawioralne i edukacyjne.  

Istotne jest by rodzinie zapewnić dostęp do informacji oraz wsparcie w formie planu opieki. Należy identyfikować mocne stron dziecka oraz jego problemy, bowiem umożliwi to zastosowanie ukierunkowanych interwencji wobec rodziny i dziecka.

Do programów interwencyjnych, które rozwijają umiejętności społeczne  komunikacyjne zalicza się:

 • „More than Words” np. strategia R.O.C.K – może być stosowana w czasie jakiejkolwiek aktywności z dzieckiem, a wspiera interakcje i ulepsza umiejętności społeczne.

 • „EarlyBird” – program skierowany do rodziców i dzieci w różnych kategoriach wiekowych (0-4, 5-8) pomaga w zrozumieniu autyzmu, buduje  zaufanie, by pobudzić  interakcje i komunikacje.
 • „Picture Exchange System” nauczanie w każdym wieku osoby z autyzmem poprzez podawania obrazka pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację jako prośbę. System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań.
 • „TEACCH” (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicap‑ ped Children)  usługi  środowiskowe, szkoleni i badania na rzecz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami autyzmu w ciągu życia.

Kodeks pracy z dzieckiem autystycznym:

 1. Zobacz świat oczami dziecka autystycznego.
 2. Stwórz poczucie bezpieczeństwa, nie zmuszaj do niczego.
 3. Nie zanudzaj dziecka monotonnymi ćwiczeniami, bądź kreatywny.
 4. Pamiętaj, by przestań do pracy była uporządkowana, tworzyła harmonię, pracuj systematycznie.
 5. Wykorzystuj indywidualne predyspozycje dziecka, uwierz w jego możliwości.
 6. Dziel się doświadczeniami i szukaj pomocy u rodzin w podobnej sytuacji, którzy już żyją z chorobą.
 7. Pamiętaj, że to tylko dziecko, ma prawo popełniać błędy.
 8. W niepożądanych zachowaniach dziecka  szukaj treści którą Ci przekazuje.
 9. Chwal.
 10. Polegaj na intuicji .
 11. Stwarzaj warunki by dziecko obcowało wśród rówieśników.
 12. Niech Twoja mowa będzie wyraźna, wolna, używaj prostych słów.

Warto podkreślić zdolności osób dotkniętych autyzmem oraz zapewnić im możliwość pełnej realizacji swojego potencjału. Nie obawiajmy się kontaktu z osobami autystycznymi, wręcz przeciwnie podejmujmy współpracę ramię w ramię, pomóżmy im doskonalić swoje mocne strony i pokonać trudności, na jakie napotykają. Pozwól by w środowisku wiedli produktywne życie, ponieważ takie jest ich przyrodzone prawo.

Zachęcam do zapoznania się z krótki filmikami, które ukazują autyzm:

 1. Podróż Marii 
 2. Inny szuka szczęścia
 3. Nieporozumienie
 4. Autyzm wprowadza zmysły w błąd
 5. Autyzm wprowadza zmysły w błąd – zachowania 

Przydatne poradniki:

 1. Autyzm. Apteczka pierwszej pomocy
 2. Autyzm u dzieci i dorosłych. Wykaz przydatnych linków do zasobów internetu

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *