W praktyce zawodowej pielęgniarek zgodnie ze światowymi tendencjami coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie wyników badań naukowych, co w konsekwencji ma wpłynąć korzystnie na bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego oraz skuteczność wykonywanych procedur medycznych oraz ich efektywność finansową. Jak sytuacja wygląda w rzeczywistości?

Evidence-Based Nursing Practice – praktyka pielęgniarska oparta na dowodzie.

Jak wygląda Twoja codzienna praca pielęgniarki, czy wykorzystujesz Evidence – Based Nursing Practice w planowaniu opieki nad chorym? Co stoi Ci na przeszkodzie?

Bariery ze strony personelu pielęgniarskiego:

 • brak czasu jako główna bariera w realizacji praktyki opartej na dowodach w miejscu pracy
 • brak wiedzy do interpretacji analiz statystycznych
 • brak przygotowania edukacyjnego
 • brak zainteresowania medycyną opartą na dowodach
 • brak zaufania do umiejętności krytycznego rozpoznawania problemu
 • brak wiedzy i umiejętności komputerowych, które pozwalają na poszukiwanie literatury opartej i wykorzystujące proces badawczy
 • brak władzy i współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego, aby uaktualniać procedury opieki nad pacjentem
 • negatywne przekonania, postawy i wartości

Trudności wynikające z organizacji pracy:

 • brak czasu lub jego ograniczenia
 • zbyt obciążone oddziały szpitalne, zbyt duża ilość pacjentów
 • niedostateczna liczba zatrudnionego personelu pielęgniarskiego
 • ograniczony dostęp do zasobów ułatwiających wprowadzanie w życie praktyki opartej na dowodzie
 • brak wsparcia ze strony kierowników jednostek/przełożonych
 • brak lub ograniczony dostęp do dowodów opartych na praktyce mentorów w systemach opieki zdrowotnej

Charakter informacji badawczej postrzegany w środowisku medycznym:

 • badania postrzegane są jako zbyt skomplikowane, zbyt naukowe, gdzie dominuje przewaga statystyczna, z której dane nie przydają się do wykonywania zawodu
 • w dostępnych raportach brakuje jasnych i uogólnionych praktycznych wskazówek
 • tradycyjne metody kształcenia na poziomie akademickim ukierunkowane są na poprawność w przeprowadzonym badaniu, brak jest kształtowania umiejętności w jaki sposób korzystać z badań, aby poprowadzić jak najlepsze praktyki w opiece pielęgniarskiej

Evidence- Based Practice to nic innego jak:

 • sumienne, jawne, rozsądne korzystanie z najlepszych obecnie dostępnych dowodów w celu podejmowania decyzji dotyczących zapewnieniu jak najlepszej opieki nad pacjentem
 • rozwiązywanie problemów w świadczeniach opieki zdrowotnej, który integruje dowody z dobrze przeprowadzonych badań i danych opieki nad pacjentem i łączy ją z danymi klinicznymi i preferencjami dla poszczególnych pacjentów
 • celowe i systematyczne stosowanie jak najlepszych dostępnych dowodów, ukierunkowane na rozwój w kształtowaniu polityki zdrowotnej
 • ciągły proces z interaktywnym udziałem członków zespołu terapeutycznego, sumienne i rozsądne rozważania najlepszych dostępnych dowodów, tak by zapewnić opiekę na jak najwyższym poziomie

Dowód identyfikowany jest jako:

 • informacja uzyskana poprzez badania i ocenę naukowe praktyki ·
 • informacja pochodzące z szerokiego zakresu rygorystycznych metod obejmujący badania ilościowe i jakościowe, meta- analizy, ekspertyz, sprawozdań, informacji empirycznych i historycznych
 • ważny element opieki wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach praktyki pielęgniarskiej, który jest integralną częścią efektu zmian z całym systemie opieki zdrowotnej

Należy pamiętać, że opieka zdrowotna, która jest oparta na dowodach  wymaga coraz większej rzeszy praktyków i decydentów, by wspólnie wykorzystywali oni swoją wiedzę co w konsekwencji da możliwość połączenia dostępnych dowodów ze dostępnymi zasobami, okolicznościami z wartościami i preferencjami w procesie decyzyjnym.

Uważam, że rozprzestrzenianie informacji, w przyszłości skoncentruje się na poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, bowiem będzie oparte na rzetelnej informacji, będzie wspierać obecne wysiłki w zawodzie na rzecz poprawy praktyki opartej na dowodach.

Jak wspomóc obecny system praktyk pielęgniarskich? W jaki sposób ukierunkować i zachęcić do wdrażania w codzienną praktykę Evidence- Based Nursing Practice?

Zapewnić personelowi pielęgniarskiemu:

 • dostęp do bogatej biblioteki z pielęgniarstwa i czasopism medycznych
 • możliwość pracy z komputerem oraz przeszukiwania Internetu w miejscu pracy
 • dostęp do zasobów opartych na dowodach praktyki
 • wdrażanie programów, w których mentor EBP  jest jako specjalista, który wdroży zespół pielęgniarski
 • wzór pielęgniarski do naśladowania, wyznaczyć lidera, który będzie odpowiadał na pytania i wzmacniał zmianę praktyki
 • środki i wsparcie dla pracowników, świętować sukcesy

Jedno jest pewne wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej oraz spełniającej najwyższe standardy jakości opieki nad pacjentem.

Wciąż obserwuje się, że poziom wiedzy na temat EBNP oraz wykorzystywanie wyników badań w praktyce pielęgniarskiej jest niewystarczający, co wymaga zmian systemowych w  organizacji pracy oraz systemu kształcenia ustawicznego pielęgniarek. Istnieje konieczność poszerzania umiejętności pielęgniarskich w zakresie wyszukiwania dowodów naukowych i oceny ich wiarygodności. Ofertę edukacyjną w przebiegu zajęć dydaktycznych należy urozmaicać by propagować nowoczesne metody.

Podsumowując EBNP – proces opieki/pielęgnacji, którego postawa zaczyna się od krytycznego myślenia dotyczącego rozpoznania możliwości i potrzeb pacjenta, jak również własnych umiejętności i możliwości systemu ochrony zdrowia, poprzez zintegrowane działania w najlepszym aktualnie dostępnym dowodem zewnętrznym. Zatem udzielane świadczenia pielęgnacyjne powinny być poparte ekspercką wiedzą, delikatnością i przede wszystkim otwartością w kontakcie z pacjentem na każdym etapie terapii. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *