Na świecie stwierdza się ponad 14 mln zachorowań na nowotwory rocznie oraz ponad 8 mln zgonów z tego powodu. Prognozy epidemiologiczne wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat nastąpi podwojenie tych liczb.

Leczenie skojarzone

chorych na nowotwory daje możliwość zwiększenia skuteczności wśród zastosowanych metod terapeutycznych. Aby jednak wszystkie standardy postępowania zostały zachowane niezbędna jest znajomość procedur leczenie onkologicznego nie tylko przez lekarzy onkologów ale przez lekarzy poszczególnych specjalności gdzie trafiają w pierwszym rzucie pacjenci . Tylko wtedy zapewniamy płynność opieki, możemy przedstawić pacjentowi różne warianty leczenia i ostatecznie wybrać najwłaściwszą z nich.

Czego wymaga leczenie skojarzone?

Przede wszystkim znajomości i umiejętności łączenia różnych metod leczenia, które ustalane są wspólnie w szeroko pojętym zespole dyscyplinarnym

Rola chirurgii:

– podstawowa metoda leczenia guzów litych, gdzie podczas zabiegu ustalane jest rozpoznanie i dochodzi do  usunięcia ogniska pierwotnego

Dostępne metody leczenia onkologicznego:

 • chirurgia
 • radio/chemioterapia
 • hormonoterapia
 • immunoterapia
 • leczenie celowane
 • terapia genowa

W zależności od sposobu łączenia metod systemowych wyróżnia się:

 1. Leczenie sekwencyjne:
 • Wstępne – poprzedzające leczenie radykalne , którego celem jest: wczesne oddziaływanie na mikroprzerzuty, zmniejszenie masy guza, co w konsekwencji daje możliwość leczenia radykalnego.
 • Uzupełniające – stosowane po leczeniu radykalnym , celem jest zniszczenie potencjalnie istniejących mikroprzerzutów i zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotu nowotworu. Wyraża się (w niektórych nowotworach) poprawą przeżycia całkowitego
 1. Leczenie równoczesne: napromieniowanie śródoperacyjne z równoczesną chemioterapią
 2. Leczenie naprzemienne: kojarzenie radio i chemioterapii

Leczenie skojarzone:

Zalety:

 • Umożliwia wykonanie zabiegu w wielu przypadkach, które pierwotnie były kwalifikowane jako nieoperacyjne
 • Skuteczne leczenie zachowawcze zastępuje okaleczające zabiegi chirurgiczne
 • Zmniejsza ryzyko wznowy miejscowej choroby i rozwoju przerzutów odległych
 • Wpływa na długość przeżycia pacjenta
 • Poprawia wyniki leczenia

Wady:

 • Większa toksyczność niż przy monoterapii
 • Nie dotyczy  każdego przypadku nowotworu
 • Brak lub utrudniona współpraca między specjalistami

Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów, w wyniku której umiera rocznie przeciętnie 96 tys. osób (25% wszystkich zgonów), przy czym ogólna liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przyrost liczby zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ostatnim półwieczu wynika zarówno ze starzenia się ludności Polski, jak i z częstego narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, przede wszystkim związane ze stylem życia Polaków. 

Już w kolejnych wpisach uzyskasz informację odnośnie:
 • roli badania histopatologicznego
 • leczenie skojarzone w przypadku raka piersi
 • znaczenie biopsji węzła wartowniczego w dalszym leczeniu raka piersi

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *