W praktyce pielęgniarskiej wprowadzenie terminologii referencyjnej jest niezwykle ważne bowiem wspiera ona metodę procesu pielęgnowania, porządkuje ją, ujednolica oraz pomaga w rozumieniu diagnoz i interwencji pielęgniarskich.

To byłby ogromny krok do przodu w systemie ochrony zdrowia, który uwidoczniłby pracę pielęgniarek i jej znaczenie w procesie terapeutycznym.

Sam proces pielęgnowania to metoda, która pozwala na systematyczna pracę z pacjentem, jest zatem ciągiem kolejnych zdarzeń, które są ukierunkowane na opiekę pielęgniarską.

Plan opieki pielęgniarskiej uwzględnia:

OBJAWY I SYMPTOMY – CZYNNIKI POWIĄZANE – DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA – INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE – CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE

Określa się, że celem podstawowym w procesie pielęgnowania jest przygotowanie opiekunów do opieki i pacjentów do samoopieki, co stanowi filar zachowania zdrowia.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) określiła standard procesu pielęgnowania. Zarekomendowała stosowanie 5 jego etapów, do których zalicza się:

OCENA – DIAGNOZA – PLANOWANIE – IMPLEMENTACJA (kierowanie, monitorowanie) – EWALUACJA

Źródło: http://www.slideshare.net/wydzial_ds_ezdrowia/architektura-dokumentacji-pielgniarskiej

Proces pielęgnowania = jakość opieki

W procesie pielęgnowania opartym na ICNP  wyróżnia się diagnozy główne i szczegółowe tzw. subdiagnozy.

Klasyfikacja umożliwia podział interwencji pielęgniarskich na interwencje o charakterze: niefizjologicznym i niepsychologicznym czyli czysto techniczne, interwencje w procesie ciała i w procesie psychologicznym oraz leczenie.

Wykorzystanie ICNP do pracy w środowisku pozwoli na precyzyjne określenie diagnoz i interwencji pielęgniarskich, ale także pozwoli dopasować je do statusu zdrowotnego pacjenta. Pozwoli opisać nie tylko miejsce ale i czas wystąpienia zdarzenia.

Źródło: http://www.slideshare.net/wydzial_ds_ezdrowia/architektura-dokumentacji-pielgniarskiej

 

Literatura potwierdza,  że dzięki zastosowaniu w praktyce ICNP w przyszłości pozwoli na naukową analizę efektów pracy pielęgniarek a także standaryzację planów opieki. Jest to jedyna droga, która pozwoli opisać praktykę pielęgniarską, prowadzenie analiz z badaniami naukowymi służących dla rozwoju pielęgniarstwa.

 

Poniżej podaję linki do prezentacji, które jasno i przejrzyście przestawiają  problemy w dokumentowaniu pracy pielęgniarki oraz ukazują architekturę dokumentacji pielęgniarskiej w oparciu o ICNP.
4.  Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) koncepcja rozwoju i stan aktualny
http://docplayer.pl/11401816-Miedzynarodowa-klasyfikacja-praktyki-pielegniarskiej-icnp-koncepcja-rozwoju-i-stan-aktualny.html

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *