Depresja – nie pyta o wiek, płeć ani o odpowiedni moment na atak. Zbiera coraz większe plony na  świecie. Dotyczy ogromnej liczby populacji na całym globie. Obecnie ze statystyk WHO uzyskuje się informację, że depresja stanowi  czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny, zaburza życie ludzi na świecie, a do 2020 roku będzie już na drugim miejscu.

Depresja objawy:
 • Obniżony nastrój: smutek, przygnębienie, zobojętnienie
 • Obniżenie napędu: spowolnienie,utrata energii, poczucie przewlekłego zmęczenia, obniżenie sprawności intelektualnej i fizycznej, powoduje spadek aktywności seksualnej
 • Zaburzenia rytmu okołodobowego: bezsenność lub natężona senność
 • Objawy somatyczne: ból głowy, brak apetytu, zaparcia, biegunki, spadek masy ciała
 • Lęk: poczucie napięcie, zatrwożenie, niepokój
 • Objawy towarzyszące: niska samoocena, zniechęcenie do działania/pracy, zmniejszenie zainteresowań, obojętność, osłabienie kontaktów z otoczeniem, brak dbałości o czystość i higienę, myśli i tendencje samobójcze

Ostatnie doniesienia wykazują, że depresja powstaje w interakcji pomiędzy czynnikami osobowościowymi oraz obciążającymi zdarzeniami życiowymi.

Zdecydowana mniejszość społeczeństwa zdaje sobie sprawę o fakcie, że depresja może być postrzegana również jako zaburzenie psychoneuroimmunologicznego. W tym procesie  kluczową rolę pełnią cytokiny, które wpływają na funkcje neurochemiczne i neuroendokrynne.

Coraz więcej doniesień mówi o ogromnej roli przewodu pokarmowego, zaburzeń w ciągłości bariery jelitowej z aktywacją odpowiedzi zapalnej, co w konsekwencji prowadzi do wielu przewlekłych schorzeń oraz zaburzeń psychicznych, w tym depresji.

Warto zatem przyjrzeć się dokładniej relacjom przewodu pokarmowego a mózgiem, odpowiedzią ze strony poszczególnych układów by móc całościowo spojrzeć na problem depresji.

Warunkiem sprawnego funkcjonowania układu immunologicznego jest prawidłowy skład mikroflory jelitowej. Drobnoustroje, które bytują w jelitach są odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy. Czynniki mikrobiologiczne są integralną częścią tzw. bariery jelitowej, która stanowi filtr – zapobiega wnikaniu do kwi substancji szkodliwych, wytwarzanych w procesie gnilnym jelit. Gdzie z niestrawionych resztek pokarmowych zalegających w jelicie grubym tworzą się toksyny.

Jeżeli bariera jelitowa działa sprawnie, do krążenia nie dostają się bakterie, wirusy czy toksyny. Przepuszczane są jedynie składniki odżywcze, minerały i elektrolity.

Wszelkie procesy zachodzące w obrębie jelit prowadzące do aktywacji układu immunologicznego są mediowane za pomocą cytokin. W kontekście hipotezy depresji, to właśnie cytokiny są głównymi mediatorami wpływającymi na funkcje neurochemiczne i neuroendokrynne, ich aktywacja związana z zaburzeniem ciągłości bariery jelitowej, czyni ten narząd niezwykle istotnym w rozwoju depresji.

Ponadto komórki jelitowe są też odpowiedzialne za produkcję hormonu szczęścia – serotoniny. Zatem źle funkcjonujące jelita ograniczą jej dostępność.

Badania wykazują, że u osób z depresją jest znamiennie podwyższony poziom IgM i IgA przeciwko lipopolisacharydom Gram – ujemnych enterobakterii, które prawidłowo występują w świetle jelit. Podwyższone osoczowe stężenie IgM i IgA przeciwko lipopolisacharydom bakteryjnym wskazuje na to, że depresji towarzyszy zwiększona przepuszczalność ścian jelita i immunologiczna odpowiedź przeciwko tym antygenom.

Mikroflora jelitowa ma wpływ na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA).

Rola probiotyków w depresji i zaburzeniach nastroju

Szczepy probiotyczne powszechnie wykorzystywane są w skracaniu czasu trwania biegunek o podłożu bakteryjnym czy wirusowym, a także w ich profilaktyce i łagodzeniu alergii.  Istnieje również istotne powiązanie między ekosystemem jelitowym a funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Jelita i mózg są bezpośrednio połączone nerwem błędnym, wchodzącym w skład tzw. osi jelitowo – mózgowej, więc zasadne wydają się bardzo celowe  badania nad probiotykami w leczeniu depresji.

Prowadzone są od jakiegoś czasu badania na zwierzętach a ich korzystne efekty znalazły potwierdzenie także w analizach na ludziach. W badaniu Messaoudi i wsp. wykazano, iż stosowanie probiotycznej mieszaniny Lactobacillus helveticus R0052 i Bifidobacterium longumR0175 łagodzi nie tylko objawy stresu u szczurów, lecz także u ludzkich ochotników. Zaobserwowano także redukcję nasilenia lęku, depresji, współczynnika agresji – wrogości i poziomu kortyzolu.

Nauka kolejny raz udowadnia nam, że wszystko w naszym organizmie tworzy jedną, doskonałą, przenikającą się wzajemnie całość. Nie ma więc mowy o ogólnie pojętym zdrowiu, gdy któryś z jego elementów szwankuje.

Czy błędnym zatem będzie stwierdzenie, że żywność która spożywamy jest paliwem, które daje energię do właściwego funkcjonowania organizmu? Odpowiednia jakoś i ilość paliwa jaką dostarczasz ciału pozwoli byś czuł się zdrowy. Regularne dostawy składników odżywczych pozwalają na prawidłowe zachowanie funkcji.

Dla zainteresowanych udostępniam link, do krótkiego przewodnika poświęconemu depresji, gdzie uzyskasz informację:

 • Jak powstaje?
 • Jak jest leczona?
 • Jaki ma związek ze stresem?
 1. Depresja http://www.depression.ch/documents/polnisch.pdf
 2. Co Twoja flora jelitowa mówi o Tobie – nowy wymiar walki z chorobami http://motywatordietetyczny.pl/2016/07/co-twoja-flora-jelitowa-mowi-o-tobie-nowy-wymiar-walki-z-chorobami/
 3. Smutno Ci? W jaki sposób wyleczyć depresję i pozbyć się zbędnych kilogramów http://motywatordietetyczny.pl/2016/06/smutno-ci-w-jaki-sposob-wyleczyc-depresje-i-pozbyc-sie-zbednych-kilogramow/

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *