W dzisiejszym wpisie szczególną uwagę poświęcę specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Dlaczego specjalizacja? Ponieważ osobiście uważam formę kształcenia podyplomowego za najlepszą inwestycję w siebie!

Dziś, chcąc być profesjonalistą w pielęgniarstwie nie sposób stać w miejscu, w sytuacji gdy obserwujemy wzrost świadomości i oczekiwań pacjentów. Pielęgniarstwo to autonomiczny zawód, który tylko dzięki inwestycji w rozwój zawodowy poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, pracuje na swoją pozycję w zespole interdyscyplinarnym.

Gdy sama podejmowałam kształcenie specjalizacyjne, wyszłam z założenia, że pielęgniarstwo to dziedzina nauki, która nieoderwalnie połączona jest z doskonaleniem praktyki zawodowej. Zawsze należy pamiętać, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych kreuje wizerunek i zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Dla kogo dedykowana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego?

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego skierowana jest do pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy:

-pracują w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,

-posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

-posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego: „Leczenie ran” i „Wywiad i badanie fizykalne” dopuszczającego do egzaminu państwowego, lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa począwszy od naboru 2012/2013,

-chcą należeć do grona wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek, która przygotowana jest do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentem ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie,

-pragną sprawować w przyszłości rolę lidera zespołów,

-zmierzają do inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań w kierunku doskonalenia zawodowego.

Pielęgniarstwo chirurgiczne to jeden z najobszerniejszych działów.

Praca w oddziale chirurgii wymaga od personelu pielęgniarskiego obszernej wiedzy medycznej. Pielęgniarki muszą być przygotowane do kompleksowej opieki na chorymi, ale także muszą wyposażyć podopiecznych w wiedzę z zakresu: samokontroli, samoopieki i samopielęgnacji, co ma istotny wpływ na dalszy rozwój choroby, ograniczenie jej następstw, a także przywracanie i utrzymanie zdrowia. Aby sprostać wymaganiom wynikającym ze specyfiki pracy pielęgniarki chirurgicznej niezbędne jest podejmowanie ciągłego kształcenia.

 

Zainwestuj w siebie już dziś, by odnieść sukces, który jest na wyciągnięcie ręki!

Transformacja jaką obserwuje się w sektorze ochrony zdrowia powoduje, że pielęgniarki i pielęgniarze stale muszą modyfikować strategię i sposoby działania, by móc kompleksowo opiekować się podopiecznymi. Możecie mieć pewność, że kształcenie specjalizacyjne na studiach podyplomowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu przygotuje swoich absolwentów na dynamiczne zmiany, czyli umożliwi dostosowanie standardów opieki do nowych wymogów. Dzięki temu będziecie mogli profesjonalnie pełnić swoją funkcję zawodową.

Podczas realizacji programu kształcenia pielęgniarki i pielęgniarze uzyskują specjalistyczna wiedzę i umiejętności, ponieważ zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów i specjalistów, a przede wszystkim praktyków, którzy posiadają szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych.

Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu są szczegółowe informacje odnośnie naboru, wymaganych dokumentów i opłat. Rekrutacja wciąż trwa. Ich placówki ze studiami podyplomowymi – specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego znajdziecie w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Poznaniu. Nie zwlekaj z wyborem zbyt długo, zarezerwuj sobie miejsce, a dokumenty donieś później! Zainwestuj w siebie już dziś i zwiększ swoją konkurencyjność rynku pracy.

Wpis powstał we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *