W dniu 7.02.2019 r. o godz. 11:00 w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbyła się konferencja prasowa, której intencją było uświadomienie polskiemu społeczeństwu:

-w jakim celu zostały wprowadzone minimalne normy zatrudnienia?

-co w rzeczywistości zmienią wprowadzone w życie normy?

Gośćmi programu byli:

-Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

-Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek Położnych,

-Józefa Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

-Andrzej Jacyny – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konferencję poprowadziła red. Iwona Schymalla.

Relacja ze słuchowiska:

Wypowiedzi odnośnie norm zatrudnienia  rozpoczęła pani Zofia Małas, zaczynając od procesu ewoluowania na przestrzeni lat od roku 1987, aż do 2019  ustalania tzw. norm zatrudnienia. Zanaczona została systuacja, gdzie ewidentnie było widać brak polityki długofalowej dla strategii rozwoju pielęgniarek i położnych, bowiem były lata gdzie restrukturyzacja szpitali polegała na masowych zwolnieniach w tych zawodach. Do informacji słuchaczy p. Małas podała aktualne dane statystyczne, a mianowicie obecnie w systemie aktywnych zawodowo jest:

-233 000 pielęgniarek,

-28 000 położnych.

W swojej wypowiedzi podkreśliła również, że obecnie jest tendencja wzrostowa zainteresowania zawodem pielęgniarki  i położnej. Argumentowała swoją tezę,  zdecydowanie większością ilością  absolwentów na tych kierunkach, oraz szybkością odbioru przez absolwentów prawa wykonywania zawodu.

Uważa, że kluczowymi czynnikami jest poprawa warunków pracy i płacy, którą w Polsce obserwujemy od 2015 roku. Zwracała też uwagę, na powrót polskich pielęgniarek zza granicy.

W kolejnym etapie podkreśliła  rolę pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia i wykorzystanie jej kompetencji zawodowych, chociażby poprzez poradę pielęgniarską, która ma być finansowana z ramienia NFZ.

Akcentowała również na poszczególne kompetencję pielęgniarek i położnych z zakresu:

-badań fizykalnych,

-koordynacji leków,

-wypisywania skierowań na badania,

-opatrywanie ran i samodzielne prowadzenie pielęgnacji pacjenta np. w środowisku domowym,

-prowadzenia przez położne przebiegających prawidłowo ciąży.

Podkreślała nieuniknioną transformację i przeorganizowanie opieki zdrowotnej, gdzie większe pole do działania będzie skierowane na placówki ambulatoryjne i POZ. Na tym etapie również zostały wyszczególnione kompetencje i uprawnienia jakie mogą wykorzystać pielęgniarki rodzinne czy środowiskowe.

Duży akcent kładła również na obecny rynek pracy i zainteresowanie  pracodawców absolwentami pielęgniarstwa. Swoją wypowiedź argumentowała wizytami swoimi i dyrektorów na uczelniach medycznych, gdzie pracodawcy chętnie przedstawiają  swoje oferty pracy .

Mimo wzrostu zainteresowania zawodem i ilości wychodzących co rok absolwentów, zwróciła uwagę na „białe plamy” czyli braki kadrowe pielęgniarek, które w konsekwencji dotkną tylko niewiele placówek medycznych.

Podkreślała, że na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa pracy w tych przypadkach będzie miała wpływ kreatywność pracodawcy i konkurencyjne warunki pracy.

Pani Małas  podała też niepokojącą informację odnośnie średniej wieku pielęgniarek:

-52 lata – 2019 rok

-60 lat – 2030 rok

Pani Krystyna Ptok w swoich wypowiedziach podkreślała, że bezpieczeństwo pacjentów i personelu pielęgniarskiego określają minimalne normy zatrudnienia, zatem jest słuszność wprowadzonych norm minimalnych do koszyka świadczeń gwarantowanych.

W swojej wypowiedzi wśród plusów, które wynikają z wdrożenia w życie minimalnych norm zatrudnienia wymienia:

-bezpieczeństwo pracy personelu medycznego,

-bezpieczeństwo pacjentów,

-zmniejszoną ilość i częstotliwość błedów medycznych,

-mniej  dylematów  etycznych i moralnych, przed którymi do tej pory stawały pielęgniarki,

-pozytywny wpływ na jakość w ochronie zdrowia czyli jakość świadczonych usług.

Pani Ptok również szczególną uwagę zwraca na fakt, czym kierują się pielęgniarki  przy wyborze pracy, co jest dla nich istotnie.

I tu na pierwszym miejscu plasuje się bezpieczeństwo pracy czyli warunki pracy, a dopiero na drugim miejscu wynagrodzenie.

Podkreślała również demografię społeczeństwa w Polsce i starzenie się populacji, co z kolei przekłada się na większą ilość  dostępu do łóżek długoterminowych.  Zwróciła uwagę, że obecnie obserwuje się zbyt długi okres hospitalizacji pacjentów. 

Zauważa również problem zbyt dużej ilości szpitali w Polsce, i akcentuje że płynność pracy będą mieć te placówki, które okażą się konkurencyjne w ofercie pracy dla pielęgniarek.

Zwraca szczególną uwagę na odwracający się trend wynagrodzeń dla pielęgniarek czyli tzw. progres płacowy. Poinformowała, że wciąż wdrażane są strategię  na rzecz rozwoju pielęgniarek i położnych w Polsce, i zapewniała, że polityka ukierunkowana jest na poprawę zaniedbań w środowisku medycznym.

Podkreśliła również potrzebę  zatrudnienia w systemie ochrony zdrowia  opiekunów  medycznych i innego personelu pomocniczego, by kompetencje pielęgniarek nie były marnotrawione, tylko w pełni wykorzystane, zgodnie z posiadanymi przez nie kwalifikacjami i umiejętnościami.

Kolejną osobą była pani Józefa Szczurek- Żelazko, która odpowiedziała na pytanie: czy normy spowodują likwidacje łóżek. W swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślała rolę Ministra Zdrowia i jego odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. W związku  z tym MZ na bieżąco dokonuje szczegółowej analizy zasobów kadrowych w ochronie zdrowia, i dlatego system w obecnej chwili mógł pozwolić sobie na wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia, które są gwarancją bezpieczeństwa pacjentów.

Obecna sytuacja, którą obserwuje się  w Polsce odnośnie likwidacji łóżek to tzw. łóżka puste czyli niewykorzystane, bowiem ich eksploatacja była poniżej 50%. Dodała również, że obecne niewykorzystywane łóżka, to przede wszystkim brak możliwości rozwoju dla szpitala.

Podsumowując pani Józefa stwierdziła, że likwidacja łóżek nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta.

Pani Sekretarz podkreślała również fakt, że ilość pielęgniarek w systemie wzrasta, jak w również liczba uczelni, gdzie mogą  kształcić się przyszłe pielęgniarki. Na potwierdzenie podała informację, że w:

-2018r było na rynku 93 uczelnie,

-a obecnie dodatkowe czekają na akredytacje.

 Podkreśliła także, że system ochrony zdrowia przewiduje zmiany takie jak:

-zmniejszenia hospitalizacji a wzrost roli opieki ambulatoryjnej i POZ.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna podkreślał potrzebę:

-reorganizacji ochrony zdrowia,

-większej ilości łóżek długoterminowych.

Duży nacisk kładł na rozwój opieki ambulatoryjnej i jednodniową hospitalizacje, a także dostępu do szerszej diagnostyki na poziomie POZ. Podkreślił również negatywny wpływ długotrwałej hospitalizacji, choćby ze względu na zwiększone ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Zaznaczył również, że porada pielęgniarska będzie miala zapewnione finansowanie z NFZ.

Subiektywna ocena:

W swojej relacji szczególną uwagę poświęciłam wypowiedziom pań, które reprezentowały podczas tej konferencji prasowej środowisko pielęgniarek i położnych, czyli Zofii Małas i Krystyny Ptok.

Cieszy mnie, że dotrze do społeczeństwa  i mediów informacja o roli, kwalifikacjach i kompetencjach, które może wykorzystać pielęgniarka.

To bardzo ważny komunikat podkreślający rangę naszego zawodu.

Choć statystyki mówią swoje (ba są nawet pozytywne), że pielęgniarstwo cieszy się coraz większym zainteresowanie, to pytanie:

-czy dla obecnych i przyszłych absolwentów atrakcyjne warunki płacy będą te, które gwarantują minimum 1100zł po pensji zasadniczej plus 100zł brutto w kolejnych latach pracy?

Mimo pozytywnych prognoz, średnia wieku pielęgniarki wzrasta.

Czy uda się załatać dziurę pokoleniową, a proponowane rozwiązania zatrudnienia pomocy medycznej znajdą zastosowanie w praktyce? Czas pokaże.

Podobała mi się również informacja, że pracodawca szuka pracownika. To daje potwierdzenie, dla środowiska, że jest towarem deficytowym, a jego cena będzie wzrastać.

Jedno jest pewne to jednostka czyli każda pielęgniarka indywidualnie musi teraz nabrać tej pewności siebie. Rynek pracy stoi otworem. Warto uświadomić sobie, że teraz jest nasz czas.

Możemy przebierać w ofertach i negocjować warunki pracy i płacy. Nie zgadzajmy się, na marnotrawienie naszego potencjału zawodowego i wykorzystywanie nas do czynności, które nie należą do naszych kompetencji.

Teraz nadszedł czas, by iść z dumą do przodu,  z wypięta do przodu piersią, głośno powiedzieć: JESTEM PIELĘGNIARKĄ I JESTEM Z TEGO DUMNA!

Na koniec dam Wam kilka cytatów Coco Chanel, które motywują mnie do działania, dodają tej energii:

Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć.

Utrzymuj wysokimi swoje obcasy, swoją głowę i swoje wartości.

W życiu nie ma czasu na monotonię. Jest czas na pracę i czas na miłość. To wszystko nie pozostawia nam czasu na nic więcej.

Aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmiennym.

Nie trać czasu, kopiąc w ścianę w nadziei, że zamieni się w drzwi.

Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj!

Dostęp do transmisji z konferencji prasowej znajdziecie na stronie (kliknij w tytuł poniżej):

Konferencja prasowa o minimalnych normach zatrudnienia

STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *