Szybki postęp w dziedzinie medycyny, obok postępu w innych obszarach technologii, jest najbardziej spektakularnym zjawiskiem naszych czasów. W konsekwencji umożliwia on  wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie oraz skuteczniejsze leczenie chorób. Oby kolejne lata były wzbogacane o nowe osiągnięcia! 

Pozytywne informacje w branży medycznej w 2016 roku

Maj:

Czerwiec:

 1. W życie weszło rozporządzenie MZ w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej:
 1. Terapia protonowa – finansowana przez NFZ, w podkrakowskim Centrum Cyklotronowym Bronowice, dotyczy pacjentów:
 • leczeniu nowotworów podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej u dorosłych
 • mięśniaków tkanek miękkich i kości u dzieci
 • z nowotworem zatok obocznych nosa,
 • z nowotworem zarodkowych wymagających napromieniania osi mózgowo-rdzeniowej,
 • ze zróżnicowanymi glejakami
 • strona internetowa Centrum Cyklotronowego w Bronowicach http://alf.ifj.edu.pl/ccb/media.php

Sierpień:

Wrzesień:

Październik:

Listopad:

 1. Resort zdrowia zapowiedział zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantujące wszystkim chorym prawo do leczenia bólu;
 1. Sejm przyjął również nowelizację gwarantującą nieubezpieczonym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Grudzień:

 1. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł otworzył 22 grudnia Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w ramach programu zdrowia prokreacyjnego
 • Głównymi celami programu są: edukacja i promocja zdrowia prokreacyjnego, a także szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności.
 • link do CZMP http://www.iczmp.edu.pl/?p=35516
 1. Pierwszym na świecie przeszczepieniu dłoni dorosłemu pacjentowi, który urodził się bez tej części ciała. Zabieg wykonał zespół chirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierunkiem dr. Adama Domanasiewicza.

Mam nadzieję, że kolejne lata będą obfite w nowe osiągnięcie medycyny, które są tak wyczekiwane szczególnie przez cierpiących pacjentów i ich rodziny. Jedyne czego możemy sobie życzyć jako potencjalni pacjenci to to, by wdrażane do medycyny praktycznej procedury lecznicze były oceniane nie tylko pod względem ich skuteczności, czy ryzyka natury biologicznej, ale w równym stopniu w  aspekcie etycznym.

Zakończę wypowiedzią Jana Pawła II:

„Niewątpliwie, poznanie naukowe ma swoje prawa, których należy się trzymać. Jednakże powinno uznawać, zwłaszcza w medycynie, nienaruszalna granicę, jaką jest szacunek dla osoby i ochrona jej prawa do życia w sposób godny człowieka.” 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *