Kiedy i jak odzyskać pieniądze ze składki członkowskiej na Izby PiP?

Ruszam z kolejnymi informacjami dla pielęgniarek i położnych, które chcą odzyskać pieniądze, o ile pracodawca płacił co miesiąc na składkę członkowską na samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, mimo, że dana pielęgniarka/rz byli w pewnym okresie zwolnieni z jej uiszczania.

Piszecie do mnie wiele wiadomości, za które dziękuję i na każde z nich staram się jak najszybciej odpisywać. Cieszę się, że mogę Wam pomóc. Mam nadzieję, że i tak będzie tym razem.

Postaram się wyjaśnić Wam krok po kroku, w jakich okolicznościach pielęgniarka/rz mogą odzyskać kasę ze składki członkowskiej i jakie dokumenty oraz dane będą potrzebne. Omówię to na swoim przykładzie, który skonsultowałam z zaprzyjaźnionym Radcą Prawnym panem Marcinem Ratajczakiem oraz panią Izabelą Metelską przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

Co musisz wiedzieć jako członek Samorządu PiP:

1.Jesteś pielęgniarką/rzem, położną/ym, to zobowiązany jesteś do co miesięcznego opłacania tzw. składki członkowskie do kasy Izby Pielęgniarek i Położnych w zależności od rejonu do którego przynależysz.

Składka członkowska w wielkim skrócie:

*za rok 2020 – 40,26zł miesięcznie – w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej

*1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.

2.Kto, kiedy i dlaczego jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej?

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne lub pielęgniarze/ położni:

1)bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),

2)które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w danej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych

3)wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

4)przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

5)pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek
z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

6)będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu,

7)pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,

8)niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

Podstawę prawną stanowi do tego:

Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.)

Uchwała Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Uwaga!

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia WOIPiP, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).

3.Jak sprawdzić czy składki członkowskie były opłacane przez pracodawcę i przez jaki czas? Oczywiście jeśli spełniasz kryteria zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

Przykład: od 5/05/2019 do 02/05/2020 przybywałam na urlopie macierzyńskim, więc za ten czas pracodawca nie powinien odprowadzać składek członkowskich.

Krok 1.

Piszę pismo i wysyłam je (listownie/mailowo, może nawet uda się telefonicznie) do kadr, by wystawiły zaświadczenie dla działu płac o dokładnym terminie przebywania np. na urlopie macierzyńskim, oraz by przekazały tą informację do działu płac, by ta z kolei wystawiła pismo, czy w tym okresie i w jakiej kwocie były przekazywane od pracodawcy składki członkowie do okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Proszę o odpowiedź zwrotną.

Pobierz wzór pisma poniżej:

Krok 2.

Mam informację zwrotną, że pracodawca mimo, iż przebywałam na urlopie macierzyńskim z automatu kontynuował opłacanie składki członkowskiej. Mam zatem wszystkie potrzebne informację (kto, za jaki czas, jak kwota) więc mogę wykonać krok 3.

Krok 3.

Wysyłam pismo do swojej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z wnioskiem o zwrot pieniędzy za niepotrzebnie opłacane składki członkowskie. Podaje wszystkie dane: pielęgniarka – XY, numer prawa wykonywania zawodu, okres nieprawidłowo płaconej składki na izby, oraz nr konta na który ma być dokonany przelew zwrotny.

Pobierz wzór pisma poniżej:

Co w tej sprawie mówi zaproszona do dyskusji przedstawicielka przewodnicząca Okręgowej Izby PiP w Łomży pani Izabela Metelska?

Izabela Metelska:

Bardzo cieszę się, że poruszamy temat składek, a dokładnie – kto jest zwolniony i co zrobić w przypadku nadpłacenia.

Zdarzają się sytuacje, gdy rzeczywiście, często z powodu błędu, bądź niewiedzy pracodawcy, potrącane są składki na rzecz Izby od osób, które na mocy Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz Uchwały ny 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. są z opłacania składek zwolnione. Czasem dochodzi do tego również z powodu niewiedzy samego pracownika, dlatego zachęcam do zapoznania się z aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie naszego zawodu. Przy każdej Okręgowej Izbie PiP jest zatrudniony prawnik, który odpowie na każde Państwa pytanie i wyjaśni wątpliwości; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są też dostępne na stronach internetowych Izb.

Okręgowe Izby w każdym przypadku bez problemu zwracają nadpłacone składki, o ile wykażemy, że mamy podstawę do zwolnienia.

Inaczej rzecz się ma z umorzeniem niepłaconych składek, gdy nie było ku temu podstawy, określonej w wyżej wymienionych dokumentach. Okręgowa Izba nie ma takiego prawa, ponieważ o obowiązku opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego stanowi ustawa uchwalana przez Sejm, więc działania i decyzje samorządu zawodowego nie mogą stać w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem. Nie posiadamy takich umocowań prawnych, aby zwalniać z obowiązku nakładanego przez akt prawny wyższego rzędu. Dlatego proszę nie uważać, że fakt nieumorzenia składek wynika ze złej woli pracowników Izby. Jedyne, co możemy zrobić, to rozłożyć zaległość na raty i tak zazwyczaj się dzieje.

Dziękuję moim gościom: p. Marcinowi Ratajczak oraz p. Izabeli Metelskiej za koordynację działań. Zachęcam Was do śledzenia działań, które podejmuje p. Marcin na  rzecz medyków KLIKNIJ

Okiem Mecenasa, Jak założyć NZOZ

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Edyta
Edyta
1 rok temu

Za jaki okres wstecz można się z ubiegać o zwrot niesłusznie opłaconych składek?

ortom
1 rok temu

Bardzo fajnie, że poruszyłaś ten temat. Często boimy się próbować odzyskiwać swoje pieniązki.